111-min

کانون حمایت از حقوق شهروندی فرهنگ نوین(کاشف)

_

محورهای فعالیت

محورهای فعالیت کانون حمایت از حقوق شهروندی فرهنگ نوین به شرح زیر می‌باشد:
-فرهنگی -اجتماعی
-اقتصادی
-سلامت و بهداشت
-محیط زیست
-موضوعات حقوقی

آموزش حقوق شهروندی

ترویج حقوق شهروندی

احقاق حقوق شهروندی

_

اهداف کانون

اهداف اصلی کانون حمایت از حقوق شهروندی کاشف شامل موارد زیر می‌باشد:
۱-آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در خصوص حقوق بنیادین (حقوق شهروندی)
۲-فرهنگ سازی وایجاد انضباط اجتماعی
۳-ارائه راهکارهای حقوقی به منظور رفع اختلافات و معضلات اجتماعی

حقوق شهروندی رامطالبهکنیم!

با ما در ارتباط باشید و برای ما پیام ارسال کنید

_

مقالات

مقالات آموزشی را مطالعه کنید

_

تصاویر

بخشی از تصاویر را مشاهده کنید